Giới thiệu:

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, Resoft, Bệnh viện có thể cải thiện việc quản lý một cách hiệu quả và hiện đại hóa hệ thống bằng cách nâng cấp hệ thống điện thoại của mình để có được một công cụ quản chi phí hiệu quả nhất với công nghiệ VoIP. Không chỉ thực hiện việc chuyển đổi sang một hệ thống IP-PBX cung cấp hệ thống thông tin liên lạc giữa các công ty mà còn nâng cao hiệu quả bằng cách tích hợp với mạng dữ liệu của doanh nghiệp và đặc biệt là tương thích với các hệ thống PMS (thường dùng trong Khách sạn, Resoft, Bệnh viện).

Kết nối:

Mô hình kết nối tổng đài Yeastar với SMILE

Hệ thống PMS SMILE sẽ kết nối trực tiếp với tổng đài Yeasar thông qua các API có sẵn.

Những tính năng tích hợp với SMILE PMS:

 • Check-in and check-out : thông qua việc kết nối này, bạn có thể thực hiện việc kiểm tra khách hàng trong khách sạn, hệ thống tổng đài sẽ thực hiện các tác vụ đến các số nội bộ trong khách sạn như:
  • Làm trống mailbox của điện thoại trong phòng
  • Xoá định tuyến gọi ra của điện thoại trong phòng
  • Xoá chuông báo trên điện thoại
  • Đặt lại tên khách hàng theo phòng khi thuê phòng
 • Wake up service: Dịch vụ báo thức được cài đặt xuống các điện thoại của các phòng trong khách sạn, API Wake-up Calls cung cấp các tính năng
  • Add chuông báo
  • Truy vấn lại chuông báo về thời gian chuông báo, số lần lặp lại, tuỳ chỉnh chuông báo..
  • Tuỳ chỉnh chuông báo
  • Xoá chuông báo
 • Rate calls made by room phone: xuất cước theo từng phòng sử dụng dịch vụ điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *